تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


تحقیق موشكهاي كروز CRUISE


توضیحات :

تحقیق موشكهاي كروز CRUISE در 54 صفحه در قالب ورد (Word)قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

موشكهاي كروز CRUISE

كلمه انگليسي CRUISE در فارسي به مفهوم سفر دريايي و گشت زني مي باشد. وقتي اين كلمه همراه با موشك به كار مي رود، طبق نظر كارشناسان كنترل تسليحات، جنگ افزارهاي با كلاهك هسته اي (حداكثر برد 500 الي 600 كيلومتر) را شامل مي شوند.

ويژگيهاي موشك كروز

موشك كروز داراي چهار ويژگي زير است :

1) موشك در طبقات پايين جو (30 كيلومتر با 10000 پا) از نيروي برا ( LIFT ) ايروديناميكي استفاده مي كند.

2) در حين پرواز قادر به تغيير مسير و ارتفاع بوده و مي تواند به دفعات اين كار را تكرار كند.

3) بردي بيشتر از 50 كيلومتر دارد.

4) در يك پرواز عادي يكسره، موشك در تمام مسير هدايت شده و حامل انواع مختلفي از سرجنگي است.

با تعريف فوق، موشكهاي كروز، امروزه طيف گسترده اي از موشكها- ( نظير استيكس[1] روسي، كرم ابريشم چيني، اگزوست[2] فرانسه و هارپون[3] امريكا) را در بر مي گيرد. موشكهاي كروز معمولا از تكنولوژي هواپيما استفاده مي كنند و داراي كلاهك مشابه، كوچكتر و ارزانتر ار موشكهاي بالستيك هستند. به كارگيري سيستمهاي ناوبري و هدايت پيشرفته دقيق نظير GPS باعث شده تا نسبت به موشكهاي بالستيك دقت بيشتري را دارا بوده و به همين دليل از توسعه و توليد بيشتري نيز برخوردار باشند.

از نظر قدمت، سلاح الماني DOODIL BUGS V1 اولين كروز عملياتي است كه در سال 1994 عليه انگليس به كار گرفته شد. DOODIL BUGS V1 با 70 درصد ناكامي از موفقيت نسبي برخوردار بودند. پرواز مستقيم و سرعت كم اين موشك باعث مي شود كه درجه اسيب پذيري و ضايعات ان بيشتر شود. و همچنين به وسيله رادارهاي دشمن كشف، رهگيري و توسط هواپيماهايي كه سرعت بيشتري را دارند، مورد هدف قرار بگيرند.

بعد از جنگ جهاني دوم هر دو بلوك شرق و غرب دستيابي به موشكهاي دور پرواز همراه با انعطاف پذيري بيشتر را دنبال كردند تا اينكه در سال 1970 پيشرفتهايي در ميكروالكترونيك، كامپيوتر و موتورهاي توربوفن كوچك حاصل شد. بهره گيري از اين دو پديده، تكنولوژي ساخت موشكهاي كروز امروزي را امكان پذير كرده است.

اين موشكهاي در واقع مشابه يك هواپيماي بدون خلبان، در همه مراحل پرواز داراي هدايت است. موشكهاي كروزي كه امروزه در دسترس هستند داراي انواع پرتابي از زمين پايه[4]، هواپرتابي يا هواپايه[5]، درياپايه يا درياپرتابي[6]، با برد 600 الي 2500 كيلومتر هستند.

نكته مهم در مورد موشك كروز اين است كه اين موشك- به دليل اينكه براي رسيدن به هدف با سرعت كمتر از يك ماخ حركت مي كند- به ساعتها پرواز نياز دارد. با اين وضعيت با توجه به هدايت اينرسي اوليه اين امكان وجود دارد كه موشك صدها متر از مسير منحرف شود. زيرا اگر چه با هدايت از اين نوع اينرسي، امكان انحراف براي موشكي كه دهها دقيقه پرواز ميكند كم است، ولي براي موشكي كه ساعتها بايد ادامه طريق دهد، اين هدايت مناسب نيست. براي رفع عيب بايد نوعي تصحيح در مسير انجام شود تا در عمل مكمل هدايت اصلي ان باشد.

روش هدايت موشك كروز

غير از سيستم هدايت اينرسي، امروزه از روشهاي ديگر نيز در سيستمهاي هدايت كروز استفاده مي شود، اين روشها عبارتند از :

1) سيستم انطباق متقابل پشت سرهم جغرافيايي[7]

اين سيستم براساس اطلاعات دقيق توپوگرافي از زمين هدف استوار است. در اين روش، محوطه اي از سطح زمين به طول 10 كيلومتر و به عرض 2 كيلومتر به مربع هاي يك صد متري تقسيم و ارتفاع متوسط در هر كدام از انها را مشخص و به صورت ماتريكس ( 2000 رقم مختلف و هر رقم مخصوص مربع خاصي از زمين مورد نظر) به صورت عددي[8] به حافظه كامپيوتر وارد مي شود. موشك وقتي به محوطه مورد نظر رسيد، ارقام اندازه گيري شده را با ارقام ارسالي از موشك، در حافظه مقايسه مي كند و با توجه به نتيجه مقايسه، موقعيت محل شناسايي شده و دستور بعدي را از طريق دستگاه محاسبه، به سيستم كنترل اتوماتيك صادر مي كند. بررسيهاي بعدي در زماني كه موشك به هدف نزديك مي شود، انجام مي گيرد و سرانجام انتخاب مسير مي شود. در موشكهاي كروز درياپايه اولين و بزرگترين بررسي بلافاصله پس از عبور موشك از دريا و رسيدن به خشكي انجام مي شود.

موشكهاي موجود امكان ذخيره 20 نقشه در حافظه خود را دارند. اين روش هدايت براي زمين هايي كه از عوارض و ناهمواريهاي زياد برخوردارند، مناسب مي باشد.

2) سيستم CDS [9]

گيرنده ماهواره اي موجود در موشك، كشتي، ايستگاه زميني متحرك يا ثابت با دريافت فركانسهاي حاوي اطلاعات ماهواره اي ( 3 يا 4 ماهواره ) موجود در مدار زمين و انجام محاسبات، موقعيت مكاني را محاسبه و تعيين مي كند.

براي سهولت دستيابي به ماهواره هاي مورد نياز در هر لحظه و هر نقطه از زمين, تعداد34 ماهواره به اين منظور پرتاب شده است. با اين وضعيت امكان تعيين موقعيت در هر لحظه و نقطه زمين فراهم است. اين سيستم بخصوص براي مسيرهاي دريايي مناسب مي باشد.

شكل 24 :

شكل 25 :

شكل 26 :

شكل 27 :

4) سيستم DSMAC [10]

اين هدايت مخصوص بخش پاياني مسير موشك است. تصميم گيري در اين روش مقايسه تصاوير تلويزيوني محلهاي مورد نظر و مقايسه ان با تصاوير اصلي از قبل گرفته شده به صورت اطلاعات عددي استوار است. در اين سيستم، پس از انجام عمل مقايسه و تطبيق، موشك موقعيت خود را تعيين و پس از محاسبه انحراف مسير و انجام اصلاحات، سرانجام موشك به فاصله 10 متري، خود را به هدف مي رساند. نكته مهم در اين روش، توان مقايسه تصاوير بي شمار با تصوير حقيقي است و مقايسه كننده هاي تصويري ان قادر به مقايسه 10000 پيكسل نوري در چندين ثانيه هستند.

5) توصيف

چنانچه محوطه اي كه موشك كروز از ان پرواز مي كند، عاري از تجهيزات پدافندي و عمليات خصمانه باشد، اين موشك مسير خود را در ارتفاع 5000 يا 10000 پايي ادامه مي دهد. در صورت برخورد به فضاي محافظت شده، كروز ارتفاع خود را كم مي كند و به 50 الي 300 پا تقليل مي دهد. ارتفاع حقيقي در اين حالت به تندي و شيب و همچنين زياد بودن عوارض زمين بستگي دارد.

كنترل موشك از طريق سطوح ايروديناميكي ان انجام مي شود. از اين نظر همانطوري كه قبلا اشاره شد موشك كروز شبيه هواپيماي بدون خلبان است.

اغلب موشكهاي كروز از جايگاه و محلهاي استقرار خود با استفاده از بوستر سوخت جامد، پرتاب مي شوند و بعد از روشن شدن موتور توربوفن هوازي، بوستر جدا و تنها موتور اصلي باعث رانش ان به جلو مي شود.

 


STYX .[1]

EXOCET.[2]

HARPOON. [3]

GROUND LAUNCHED CRUISE MISSILE.[4]

AIR LAUNCHED CRUISE MISSILE .[5]

SRBMARINE LAUNCHED CRUISE MISSILE.[6]

TRAIN COUNTER MATCHING.[7]

DIGITAL.[8]

CROSS DETECTION SYSTEM.[9]

DIGITAL SENCE MATCHENG AREA CORRELATION.[10]

 

فهرست مطالب :

موشكهاي كروز CRUISE

روش هدايت موشك كروز

موشك BGM-199A TLAM-N [1]

موشك BGM-109B/TASM [2]

موشك BGM-109C TLAMC [3]

موشك TLAMDBGM-109D [4]

موشك TASMBGM-109E [5]

 

موشك BGM-109F TAAM [6]

موشك ABM-109C [7]

موشك AGM109H MRASM [8]

موشكهاي كروز درياپايه

هدايت و كنترل موشكهاي كروز درياپايه

مشخصات و ابعاد موشك درياپايه BGM-109B

موشكهاي كروز هواپايه يا هواپرتابي (ALCM ) [9]

موشکهای کروز زمین پایه (BGM-109G GRIFFIN)

موشک کروز جنگ

دقت موشک کروز

موشکهای سیلک ورم (HY-1, HY-2) SILK WORM

مشخصات مدل هایی یینگ 1– HY-1

مشخصات مدل هایی ینگ -2 HY-2

موشک اس اس ان – 1 (SS-N-1)

موشک سامسون (SS-N-21) SAMPSON

موشک سان برن (SS-N-22) SUN BURN

موشک اگزوست (MM38, AM/MM/SM39, MM40) EXOCET

موشک AM-MM39

موشک اس ام – 39 SM-39

موشک ام ام – 40 MM-40

موشک اریکس ERYX

موشک اگزوست (EXOCET) AM-39

موشک استار STAR

موشک آپاچی APACHE

 


مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 259

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت تفسیر و نکات سوره مبارکه بقره آیات 1 تا 20
  • پاورپوینت اشعار قرآنی برای کودکان
  • دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات هفتم (تنوع آب و هوای ایران)
  • دانلود درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم (ایران خانه ما)
  • دانلود درس هشتم مطالعات هفتم اجتماعی (درس مصرف)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد