تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


تحقیق درباره نجوم در 61 ص


توضیحات :

تحقیق درباره نجوم در 61 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

 

بخشی از متن :

تاريخ نجوم

دوره زمين مركزي

دوره كهكشاني

دوره كيهاني

 

 

تاريخ نجوم : 1

نجوم دوره اسلامي :

اعراب پيش از اسلام در نجوم محاسباتي و پيش بيني وضعيت افلاك تبحري نداشتند و دانش آنان محدود مي شد به جهت يابي از طريق ستارگان و منازلي كه براي ماه معين نموده بودند . بقيه دانش ايشان از نجوم مربوطه به پيش گويي هاي جوي وطا لع بيني بوده است .

او اخر قرن دوم هجري شروع آشنايي مسلمانان بافلسفه و علوم يونانيان از غرب ، و رياضيات و فلسفه و عرفان هند وايران از شرق بوده است . خلفاي عباسي اهتمام زيادي در حمايت از نهضت ترجمه آثار خارجي داشتند. هر چند به نظر مي رسد خلفادر تشويق نهضت ترجمه به دنبال اهداف سياسي خود بوده اند ، چرا كه با پرداختن به فلسفه يوناني و عرفان شرقي و امتزاج آنها با علوم قرآني مي توانستند داعيان حقيقي خلافت را هرچه بيشتر در حاشيه قرار دهند . ولي دانشمندان آن دوره نه براي قرب به خلفا ، بلكه براي ارزشي كه در علومي مانند نجوم و رياضيات يافته بودند و همچنين نياز هاي كاربردي به نجوم ( براي شمارزمان) و رياضيات و هندسه ، ذوق و شوق بسياري نسبت به اين علوم در خود احساس مي نمودند.

بتّاني يكي از منجمين سخت كوش آن دوره مي گويد ، «در نهاد آدمي طبعي وجود دارد كه براي دستيابي به حقيقت اشياء كوتاهي مي كند ، ولي مي تواند با سخت كوشي و خويشتن داري مخصوصا به روزگار دراز ، را از ميان برد. درستي نظر وبه كار انداختن انديشه و برد باري بر رسيدن به چيز ها البته هر اندازه دشوار باشد، به طبع آدمي مدد مي رساند. و مايه نيكبختي مي شود وكمي برد باري و تنبلي و شيفتگي بر خود نمايي در نزد پادشاهان به بهانه اينكه به چيزي دست يافته است كه دسترسي به آن ممكن نيست ، مايه خزلان است . از بزرگترين دانشها از حيث مقام و دلچسب ترين و جانفروزترين علوم كه سخت باعث تيزي فكر و نظر مي شود و عقل را پرورش مي دهد ، پس از علوم ديني ، كه نداشتن آن بر آدمي روانيست ، علم صناعت نجوم است .»

در آن زمان گفته مي شد كه سه دانش وجود دارد. فقه براي دين ، طب براي تن ، ونجوم براي زمان .

مسلمانان در عصر نهضت علمي خود به چيز نياز مند بودند كه آنان را به پژوهش كامل در مسائل نجومي رهبري كند كتابهايي كه آنان را به انديشيدن و ملا حظه كردن برانگيزاند وبه رسيدن به شناخت علتهاي ظواهر ونمودها تحريك كند ، و شوق دست يافتن به علم نجوم به خاطرجلالت قدرآن ،ونه به خاطرمنافع مادي كه از آن حاصل مي شود ، در جان ايشان بيدار كند .از روي خوشبختي به كتابهاي يونانيان دست يافتند. از جمله كتاب اصول اقليدس . كتاب المجسطي بطليموس كه طريقه تطبيق واستعمال اين براهين را در حركت آسماني و چگونگي رصد كردن و لزوم مداومت براين كار را به ايشان نشان داد.

ارتباط بعضي احكام شريعت با مسائل نجومي سبب توجه بيشتر مسلمانان به شناسايي امور

ابن سينا حدود يا تعريفات با مقدمه مترجم همراه بامتن عربي ،ترجمه محمدمهدي فولادوند،دوم ،تهران انتشارات سروش1366

تاريخ نجوم: 2

تاريخ نجوم رامي توان به سه دوره تقسيم كرد:دوره زمين مركزي،دوره كهكشاني،ودوره كيهاني..آغازدوره اول درتاريخ باستان است وپايان آن درقرن شانزدهم .دوره دوم ازقرن هفدهم تاقرن نوزدهم طول كشيدودوره سوم درقرن حاضرآغازشدوهنوزادامه دارد.

1 ـ دوره ي زمين مركزي :

منجمان نخستين معنقدبودند كه زمين بايد در مركز جهان باشد، و فرض مي كردند كه خورشيد ، ماه و ستارگان به دور زمين ساكن مي گردند. علاقه ي آنان كه به معناي امروزي كلمه چندان علمي نبود ، به طور عمده معطوف بود به مسائلي علمي ، به رابطه واقعي يا فرضي رويدادهاي اسماني با حوادث زميني و به جست و جوي آسمان به خاطر يافتن نشانه هائي از وقايع سعد و نحس .

با وجود اين كشف هاي برجسته اي در اين دوران صورت پذير فت . گاهشماري با دقت زياد رشد كرد.

دايره البروج ـ مسير ظاهري خورشيد از ميان ستارگان ـ به دقت تمام تعريف شد. دوره كامل كسوف و خسوف تعيين گرديد . و حتي در قرن دوم پيش از ميلاد به حركت محورزمين پي برده شد.

پايان دوره زمين مركزي در قرن شانزدهم با شخصيت بزرگ نيكو لا توس ( 1543 ـ 1473 ) پيوند نزديك دارد.

ادامه ي نجوم :

ادامه ي دوره كهكشاني : مكمل يكديكر بودند: تلسكوپ رويت ستارگان را باوضوحي بيشتر ممكن مي سازد ، طيف نما نور ستارگان را تجزيه مي كند و اطلاعاتي در باره ستارگان در اختيار ما مي گذارد . نبوغ . نجوم نيزمانندهرعلم ديگربراي پيشرفت خودنيازمندتلاش مغزهاي بزرگي است كه بتواندبينش،تخيل،شهود و نيز دانش زياد را بر اطلاعات رصدي تطبيق دهند ، يو هانس كپلر ( 1630 ـ 1571 ) و سرايزاك نيو تون ( 1727 ـ 1642 ) كپلر با كشف قوانين حركت سيارات و نيو تون با كشف قانون گرنش عمومي ، در زمره اين انديشمندان بودند .

دوره ي كيهاني :

در اين دوره آشكارشد كه كهكشان ستارگاني كه خورشيد ما بدان تعلق دارد فقط يكي از كهكشانهاي بسياري است كه برخي بزگترو برخي كوچكتر از كهكشان ما هستند . بخشي زيادي از تحقيقات نجومي نيم قرن اخيربه اين كوشش اختصاص داشته است كه تصويري (( كامل )) از جهان به دست آوريم .

تلسكوپ هاي نوري بزرگتر و نيز تلسكوپ هاي راديويي عظيم براي كمك به اين تحقيقات ساخته شده اند .

نا بغه ي نظري بزرگي كه در ذهن عامه مردم پيش از همه با اين دوره ارتباط داده مي شود ، دكتر آلبرت اينشتاين فقيد ( 1955 ـ 1879 ) است( هرچند كه او در درجه اول يك فيزيكدان و رياضيدان بود . )

كيهانشناسي و اختر فيزيك سخت به نظريه نسبيت او متكي هستند . در اين دوره ي نجومي است كه ما زندگي مي كنيم . وتا پايان آن راه دازي در پيش است .

ادامه تاريخ نجوم :

2 ـ دوره كهكشاني : مي توان گفت كه نجوم جديد با اين دوره آغاز مي شود . كو پر نيكوس نشان داد كه زمين ، نه تنها مركز زمين نيست ، بلكه فقط يكي از سيارات است كه به دور خورشيد مركزي مي گردد . معلوم شدن كه زمين كه به هيچ روي منحصر به فرد نيست ، سياره اي كاملا معمولي است كه به طرزي معمولي ، حركاتي معمولي دارد. در حقيقت آشكار شد كه خورشيد مركزي خود ستاره اي از ستاره هاي بيشمار آسمان است ، يكي از ميليون ها ستاره مشابه حول وحوش ماست كه برخي بزرگتر وبرخي كوچكتر از خورشيد ، برخي سنگينتر ويرخي سبكتر از آن هستنددر اين دوره روش مطالعه پيوسته علمي تر شد وانگيزه اصلي آن ميل به شناخت ومهم قوانين بنيادي حاكم بر حكومت اجرام آسماني وتوضيح چيزهايي كه چشم مي ديد بود پيشرفتي كه از قرن شانزدهم تا پايان قرن نوزدهم صورت گرفت ، نتيجه تلفيق كارآمدي از رصد هاي پردامنه ، وسايل پيشرفته وكار نبوغ آميز علمي بود رصدها اطلاعات وسيعي كه اهميت بنيادي داشتند با كار سخت رصد كنندگان دقيق ، كه نام بزرگ تيكو براثر (1601ـ1546) درصدرآنان است جمع آوري گرديد .

وسايل البته معرفي تلسكوپ به نجوم توسط گاليلوگاليله (1642ـ1546) در 1610، نشانه مرحله مهمي در تكامل علم نجوم به شمار مي رود ، همانطور كه اختراع بعدي طيف نمانيز چنين بود .

فهرست اجزاي جهان

ستارگان

سحابي ها

سيارك ها

شهاب ها

شهابو ارها

خورشيد

منظومه ها

اجزاي جهان 2

ستارگان: 3

ستارگان گوي هاي بسيار بزرگي از گاز بسيار گرم هستند كه به واسطه نورشان مي درخشند . در سطح دماي آنها هزاران درجه است ودر داخل دمايشان بسيار بيشتر است در اين دماها ماده نمي تواند به صورتهاي جامد ويا مايع وجود داشته باشد . گازهايي كه ستارگان راتشكيل بسيار غليظ تر از گازهايي هستند كه معمولا بر سطح زمين وجود دارند چگالي هاي فوق العاده زياد آنها در نتيجه فشارهاي عظيمي است كه در درون آنها وجود داردستارگان درفضاحركت مي كنند،اماحركت آنهابه آساني مشهودنيست .دريك سال هيچ تغييري رادروضعيت نسبي آنهانمي توان رديابي كرد.حتي درهزارسال نيزحركت قابل ملاحظه اي درآنهامشهودنمي افتدنقش والگوي انهادرحال حاضركم وبيش دقيقاهمان است كه هزارسال پيش بود.اين اثبات ظاهري درنتيجه فاصله عظيمي است كه ميان ماوانهاوجوددارد. با اين فواصل چندين هزار سال طول خواهد كشيد تا تغيير قابل ملاحضه اي در نقش ستارگان پديد آيد : اين اثبات ظاهري مكان ستارگان موجب شده است كه نام متداول «ثوابت» به آنها اطلاق شود.

 

فهرست مطالب :

تاريخ نجوم 1

اجزاي جهان 8

ستاره گان 9

پارسك ها 25

ابزار نجوم 25

ماه 27

صورفلكي 44

سيارات 45

نتيجه گيري 56

نظرات وپيشنهادات 57

منابع وماخذ 58

پي نوشت 59

 


مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ بهمن ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 250

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا


مطالب تصادفی

  • پاورپوینت تفسیر و نکات سوره مبارکه بقره آیات 1 تا 20
  • پاورپوینت اشعار قرآنی برای کودکان
  • دانلود پاورپوینت درس یازدهم مطالعات هفتم (تنوع آب و هوای ایران)
  • دانلود درس دهم مطالعات اجتماعی هفتم (ایران خانه ما)
  • دانلود درس هشتم مطالعات هفتم اجتماعی (درس مصرف)

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد